מדיניות פרטיות

1. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, נייד, דואר אלקטרוני. בעצם העברת פרטים בעת שימוש באתר, המשתתף מאשר שהפרטים שיימסרו על-ידו יהיו אמיתיים, מלאים ונכונים.
2. מסירת פרטים אישיים כוזבים עלולה להיחשב עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברה.
3. מידע שנמסר ע”י הלקוח יישמר בצורה מאובטחת, ולא יועבר לצד ג’.
4. החברה מנהלת מאגר מידע בו יישמרו פרטים אישיים שהמשתמש יעביר לחברה מרצונו החופשי במסגרת שימוש באתר. משתמש שמעוניין שפרטיו יוסרו ממאגר המידע הרשום יפנה לחברה בכתובת הדוא”ל: info@lancellotti.co.il  בבקשה להסרתו ממאגר המידע.
בנוסף, בעת הרשמה לאתר המשתמש רשאי לבקש שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר. המשתמש יוכל גם לבחור לצאת מרשימת התפוצה של האתר בשלב מאוחר יותר בהודעה שימסור לחברה.